Jak zjistit zda je sloupec počítaný (computed)

SELECT
COLUMNPROPERTY(
OBJECT_ID(‚lovs.Status‘), — nazev tabule
‚TranslateKey‘, — nazev sloupce
‚IsComputed‘) — nazev attributu
AS [Computed Column?];